( ! ) הודעה: wpdb::הכן נקרא <חזק>באופן שגוי</חזק>. השאילתה אינו מכיל את המספר הנכון של מצייני (2) עבור מספר הטיעונים עבר (3). בבקשה תראה <a href ="https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress">באגים ב- WordPress</a> למידע נוסף. (הודעה זו נוספה בגרסה 4.8.3.) ב /Library/WebServer/Documents/domaines/tryame.com/site/wp-includes/functions.php על קו 4100
התקשר סטאק
#זמןזיכרוןפונקציהמקום
10.0005237000{עיקרי}( )../index.php:0
20.0008239880דורש( '/Library/WebServer/Documents/domaines/tryame.com/site/wp-blog-header.php' )../index.php:17
31.743069206328wp( )../wp-בלוג-header.php:16
41.743069206544WP-> ראשי( )../functions.php:963
51.748069327312WP-> query_posts( )../כיתה-wp.php:729
61.748069327808WP_Query-> שאילתה( )../כיתה-wp.php:611
71.748069336616WP_Query-> get_posts( )../query.php:4051
81.748069339048WP_Query-> parse_query( )../query.php:2490
91.750169375080do_action_ref_array( )../query.php:1879
101.750169376176call_user_func_array:{/הספריה / שרת / Documents /'דומיין' / tryame.com / אתר / wp-includes / plugin.php:600} ( )../plugin.php:600
111.750169376296SitePress-> parse_query( )../plugin.php:600
121.751369501464WPML_Query_Parser-> parse_query( )../sitepress.class.php:3606
131.751369501736WPML_Query_Parser-> maybe_adjust_name_var( )../הכיתה-wpml-query-parser.php:255
141.751669531128WPML_404_Guess-> guess_cpt_by_name( )../הכיתה-wpml-query-parser.php:363
151.753169534008WPML_404_Guess-> order_by_language_snippet( )../הכיתה-wpml-404-guess.php:58
161.753269535096wpdb-> להכין( )../הכיתה-wpml-404-guess.php:101
171.753569540864_עושה את זה לא נכון( )../wp-db.php:1367
181.754569545880trigger_error ( )../functions.php:4100
הגנה - tryame
More